FANDOM


This is a list of professional caw wrestlers who currently wrestle for New Japan Caw Wrestling, as well as a list of notable alumni. The list also contains gaijins.

Contracted wrestlers

Native

 • Aoi Doragon (2-2) = (0)
 • Andoromeda (2-1) = (1)
 • Akuma Bokusa-
 • Arufonsu Metaru (3-0) = (3)
 • Doragon (1-3) = (-2)
 • Edowado Metaru (3-0) = (3)
 • E-su of Suki (1-4) = (-3)
 • Fenikkusu (2-1) = (1)
 • Hagetaka (1-3) = (-2)
 • Hatsuharu Oushi (2-2) = (0)
 • Hiei De-mon (3-3) = (0)
 • Hikaru Faia
 • Hikaru (2-3) = (-1)
 • Hoshi (1-3) = (-2)
 • Jakku of Naiya (1-1) = (0)
 • Kagura Buta
 • Kiddo (3-3) = (0)
 • Kigunasu (1-3) = (-2)
 • Kingu of Hatsu (3-2) = (1)
 • Kinnikuman (Edward Martinez) (4-3) = (1)
 • Kondoru (1-3) = (-2)
 • Ku-in of Kaisho (4-1) = (3)
 • Kurabara Rei Kean (0-4) = (-4)
 • Kurama Minumino (0-4) = (-4)
 • Kuro Jo-ka (1-1) = (0)
 • Misu Japan (1-3) = (-2)
 • Mizu
 • Natsu (1-2) = (-1)
 • Panku (2-3) = (-1)
 • Pegasasu
 • Purinsu Momoshiro (3-1) = (2)
 • Purinsu Ryoma (3-1) = (2)
 • Rei Henshu (0-1) = (-1)
 • Roi Kaen (1-3) = (-2)
 • Roze (1-2) = (-1)
 • Ru- Doragon (2-2) = (0)
 • Sai (2-3) = (-1)
 • Samaru Kurosaki (3-3) = (0)
 • Sasori (2-1) = (1)
 • Senshi (0-1) = (-1)
 • Shiro Ookami (0-1) = (-1)
 • Su-pa Kun (1-2) = (-1)
 • Taka (1-3) = (-2)
 • Takai Dokuro (5-1) = (4)
 • Toshi (1-2) = (-2)
 • Washi (1-3) = (-2)
 • Yuki Nezumi (2-2) = (0)
 • Yusuke Reigan (1-2) = (-1)
 • Zonbi (5-1) = (4)

Outside wrestlers

 • Adam Edge
 • Ben Hitman
 • Brent Thompson (1-0) = (1)
 • Cat Girl
 • CJ Wizard
 • Icedude (3-5) = (-2)
 • Jack McMicheals (1-1) = (0)
 • Mason Kronik (1-1) = (0)
 • Kevin Kronik (2-1) = (1)
 • Mini
 • Reaper X
 • Rock Darson (3-0 )= (3)

Former wrestlers

Outside wrestlers

 • Brad "Iceman" Harris (3-3) = (0)
 • Shawn O' Connor - Retired from CAW Wrestling (2-2) = (0)

Stables

 • Buntai Yusuke - (Yusuke Reigan, Kurabara Rei Kean, Kurama Minumino & Hiei De-mon)
 • Chaini-zu Koudoutai - (Yuki Nazumi, Hatsuharu Oushi & Kagura Buta)
 • Shaffuru Araiansu - (Kingu of Hatsu, Jakku of Naiya, Kuro Jo-ka, E-su of Suki & Ku-in of Kaisho)
 • Seinto Koudoutai - (Pegasasu, Fenikkusu, Andoromeda, Doragon & Kigunasu)
 • Ougonjutsu - (Roi Kaen, Edowado & Arufonsu Metaru)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.